sopimusehdot KUNTOSALI


1. JÄSENYYS

Jäseneksi pystyy liittymään ostamalla tuotteen JÄSENYYS verkkokaupastamme. Jäsenyys on voimassa toistaiseksi, se on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle. Alle 18-vuotias voi liittyä jäseneksi huoltajan suostumuksella, ikäraja on 13v. Jäseneksi liittyminen edellyttää kuukausimaksun suorittamista JPJ Liikuntakeskukselle.

Jäsenyyteen sisältyy kuntosalin rajaton käyttö aukiolojen mukaan, mutta laiteopastus ja personal trainer-palvelut eivät sisälly hintaan, ellei toisin ole mainittu.

Jäsenen tulee ilmoittaa JPJ:lle nimen, osoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen sekä tilinumeron muutoksesta.

Jäsenen tulee noudattaa JPJ Liikuntakeskuksella kuntosalilla esillä olevien laitteiden käyttöohjeita ja muuta opastusta, kuntoilu tapahtuu jäsenen omalla vastuulla. Jäsenen tulee myös huomioida, että JPJ:llä ei ole aina henkilökuntaa paikalla. JPJ ei vastaa henkilövahingoista, esinevahingoista eikä jäsenen menetetyn omaisuuden korvaamisesta. Jäsen vastaa itse vakuutuksistaan.

Kaikki toistaiseksi voimassa olevat jäsenyydet voi päättää vain irtisanoutumalla , irtisanominen tapahtuu ainoastaan paikan päällä asiakaspalvelun ollessa avoinna.

Irtisanominen astuu voimaan seuraavan täyden laskutuskauden jälkeen, joka on 1 kalenterikuukausi.

Liittyttäessä maksetaan ensimmäinen yhden kuukauden jakso, hintaan ei lisätä erillisiä aloitusmaksuja. Lyhyin mahdollinen jäsenyysaika on 2 kalenterikuukautta.


2. määräaikaiset ASIAKKUUDET

10 KORTIT ovat voimassa 12 kuukautta ja ne oikeuttavat kymmeneen (10) käyntikertaan kuntosalilla. HUOM! Ennen 15.8.22 ostetut 10 kortit ovat voimassa 6kk.

10 KORTTI AAMU oikeuttaa kuntosalin käyttöön arkipäivisin ennen klo 16.

10 KORTTI oikeuttaa kuntosalin käyttöön kaikkina viikonpäivinä aukioloaikojemme mukaisesti.

Kortin voimassaolo päättyy, kun kaikki käyntikerrat on käytetty tai kun voimassaoloaika umpeutuu. 10 kortti maksetaan kokonaisuudessaan ostohetkellä ja voimassaoloaika alkaa siitä päivästä kun kortti on ostettu.


KUUKAUSIKORTIT 1 KK, 6KK ja 12 KK ovat määräaikaisia sopimuksia, jotka päättyvät automaattisesti määräajan päätyttyä. Määräaikaiset kuntosalikortit maksetaan kokonaisuudessaan ostohetkellä ja voimassaoloaika alkaa siitä päivästä, kun kortti on ostettu. Irtisanominen kesken määräajan ei ole mahdollista.


3. JÄSENMAKSUT

Toistaiseksi voimassa olevan jäsenyyden ostanut jäsen vastaa siitä, että jäsenmaksu on maksettu eräpäivään mennessä, alaikäisellä huoltaja on vastuussa jäsenmaksun maksamisesta. Maksut on hoidettava jäsensopimuksessa sovitulla tavalla voimassa olevan hinnaston mukaan.

JPJ Liikuntakeskuksella on oikeus siirtää maksamattomat jäsenmaksut perintään perintätoimistolle ja JPJ voi periä lisäksi jäseneltä perinnästä aiheutuneet kulut. Jos jäsen saa perintätoimistolta maksumuistutuksen tai perintäkirjeen, on hänen suoritettava maksut perintätoimiston ilmoittamia maksuohjeita noudattaen.

JPJ:llä on mahdollisuus harkinnan mukaan keskeyttää tai päättää asiakkaan jäsenyys jäsenmaksujen laiminlyönnin takia, mikäli asiakas rikkoo jäsensopimuksen ehtoja sekä turvallisuus- ja järjestyssääntöjä tai ilmapiiriin sopimattoman käytöksen takia. Myöskin JPJ:llä on oikeus keskeyttää tai päättää sopimus mikäli havaitaan, että jäsen harjoittelee suorituskykyä kohottavien aineiden, alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

Jäsenyyttä ei pysty jäädyttämään muuta kuin raskauden, armeijan tai vakavan sairauden perusteella, tällöin asiakkaan on esitettävä joko lääkärintodistus tai kutsuntatodistus. Muutos astuu voimaan aina seuraavan täyden laskutus kauden päätyttyä.


4. KULKUTUNNISTE

Kulkutunniste on henkilökohtainen. Kulkutunniste on oltava aina mukana tultaessa salille eikä sillä saa päästään ketään muita salille. Kulkutunnisteen katoamisesta on välittömästi ilmoitettava osoitteeseen; jpj@jpjliikuntakeskus.fi

Tiloissamme on tallentava kameravalvonta.

Mikäli kulkutunnistetta käyttää joku muu henkilö tai sitä muulla tavoin käytetään väärin, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja asiakkaalta peritään sopimussakko 100eur/käynti ja tämä voi johtaa myös sopimuksen purkamiseen.

JPJ pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin ja JPJ:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja. Voimassaolevat hinnat ja sopimusehdot löydät JPJ liikuntakeskuksen verkkosivuilta. Mikäli JPJ joutuu sulkemaan kokonaan tai osan kuntosalista huoltotoimenpiteiden, tappiollisen liiketoiminan, konkurssin tai valtion asettamien rajoitteiden takia, JPJ ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle mahdollisia etukäteen maksettuja palveluita/ tuotteita.